Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

Eserin künyesi

Beste: Hacı Sâdullah Ağa
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Şedd-i arabân makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz
Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz
Hep öyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn
Visâl için dolaşır rûzigârı biz biliriz

Türkçe karşılığı:
Sevgilinin semtine düşen gönlün muradı nedir, biz biliriz.
Senin “felek” dediğin hatıra nedir, biz biliriz.
Naz okları, gönülde hep kanlı bir ölüme sebep olur.
Kavuşma ümidiyle dolaşan rüzgâr nedir, biz biliriz.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Nedir murad-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-Nedir Murâdı Dil-i Kûy-i Yâri Biz Biliriz (ŞEDARABAN)R.G.

Notası

Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz notası

Yorumunuz