O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram

Eserin künyesi

Beste: İsmâil Bahâ Sürelsan
Güfte: Bedri Ziya Aktuna
Makam: Acem aşîrân makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

O tebessüm, o tavırlar, o levendâne hıram
Bir nazarla etti zâlim bana dünyâyı haram
O tavırlar ne idi ne idi gülüşlerde meram
Bir nazarla etti zâlim bana dünyâyı haram

O ne serkeş o ne mağrur o ne zâlimdir aman
Yan bakışlar göz süzüşler ne yamandır ne yaman
Bu temayül kimedir anlamaz değil o civan
Bir nazarla etti zalim bana dünyâyı haram

Video yorumları

Coşkun Açıkgöz

COŞKUN AÇIKGÖZ - O tebessüm o tavırlar o levendane hıram.wmv

Sevim Süer

Sevim Süer - O TEBESSÜM O TAVIRLAR

Emel Sayın

Emel Sayın - O TEBESSÜM O TAVIRLAR

Taner Şener

Taner Şener - O TEBESSÜM O TAVIRLAR

Ali Şenozan

Ali Şenozan - O TEBESSÜM O TAVIRLAR

Serap Kuzey

Serap KUZEY-O Tebessüm O Tavırlar (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-O Tebessüm O Tavırlar (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram notası

Yorumunuz