Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Nâmık Kemâl
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Olmaz ilaç sine-i sad-pâreme
Çâre bulunmaz bilirim yâreme
Baksa tabîbân-ı cihân çâreme
Çâre bulunmaz bilirim yâreme

Kastediyor tîr-i müjen cânıma
Gözleri en son girecek kanıma
Şerhedemem hâlimi cânânıma
Çâre bulunmaz bilirim yâreme

Türkçe karşılığı

Yüz parça olmuş kalbime ilâç yoktur.
Yarama çare bulunmayacağını bilirim.
Dünyânın bütün hekimleri yarama baksalar da, yarama çare bulunmayacağını bilirim.

Sevgilinin kirpiklerinin okları canıma kastediyor.
Sonunda o gözler kanıma girecek.
Hâlimi sevgilime açıklayamam.
Yarama çare bulunmayacağını bilirim.

Video yorumları

Tulûn Korman

Kâni Karaca

Feriha Tunceli

Muazzez Abacı

Münip Utandı

Tarkan

Notası

Olmaz ilaç sine-i sad-pâreme notası

Bir yanıt yazın