Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin ağır semâîsi

Sözleri

Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin
Her ne kim emreyler isen bendene fermân senin
Ey gözleri âhu bakışı aynı letâfet
Vey cümbüş-i etvâr-ı nezâketten ibâret
Bilmem o şeker leb ne kelâmında bu lezzet
Ettim seni ben ey perî Mevlâ’ya emanet
Her ne kim emreyler isen bendene fermân senin
Zerreden çok dilberâ dil hastegân-ı vuslatın
Âfifâb-ı âlemârâsın bu gün devrân senin
Bu sende olan hüsn-ü tenâsüble bu endâm
Bu gerden-ü bu perçem-ü bu zilf-i siyeh fâm
Ettin dil-i divânemi bî-tâkat-ü ârâm
Lûtfeyle buyur hâne-i uşşâka bu akşam
Âfifâb-ı âlemârâsın bu gün devrân senin

Eserin künyesi

Beste: Halifezâde Tâhir Efendi
Güfte: Nûri Ağa
Makam: Uşşak makamı
Usûl: Ağır aksak semaî usûlü
Form: Nakış Ağır semâî formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Pâdişâh ı işvesin iklim i hüsn-ü ân senin

Radife Erten

Radife Erten - Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin

Mustafa Doğan Dikmen

M. Doğan Dikmen - Ağır Aksak Semai … [Uşşak Faslı © 1999 Kalan Müzik ]

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU-Pâdişâh-ı İşvesin İklim-i Hüsn-ü Ân Senin (UŞŞAK)R.G.

Notası

Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...