Halifezâde Tâhir Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Halifezâde Tâhir Efendi
Güfte şairi: Nûri Ağa
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Nakış ağır semâî formu

Sözleri

Pâdişâh-ı işvesin, iklim-i hüsn-ü ân senin
Her ne kim emreyler isen bendene fermân senin
Ey gözleri âhu bakışı aynı letâfet
Vey cümbüş-i etvâr-ı nezâketten ibâret
Bilmem o şeker leb ne kelâmında bu lezzet
Ettim seni ben ey perî Mevlâ’ya emanet
Her ne kim emreyler isen bendene fermân senin
Zerreden çok dilberâ dil hastegân-ı vuslatın
Âfifâb-ı âlemârâsın bu gün devrân senin
Bu sende olan hüsn-ü tenâsüble bu endâm
Bu gerden-ü bu perçem-ü bu zilf-i siyeh fâm
Ettin dil-i divânemi bî-tâkat-ü ârâm
Lûtfeyle buyur hâne-i uşşâka bu akşam
Âfifâb-ı âlemârâsın bu gün devrân senin

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Pâdişâh ı işvesin iklim i hüsn-ü ân senin

Radife Erten

Radife Erten - Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin

Mustafa Doğan Dikmen

M. Doğan Dikmen - Ağır Aksak Semai … [Uşşak Faslı © 1999 Kalan Müzik ]

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU-Pâdişâh-ı İşvesin İklim-i Hüsn-ü Ân Senin (UŞŞAK)R.G.

Notası

Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin notası - 1
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin notası - 2

Bir yanıt yazın