Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız ağır semâîsi

Sözleri

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Mutrip de kim cihanda murâd üzre kâmımız
Bizler kadehde aks-i ruh-î yâri görmüşüz
Bundandır işte lezzet-i şürb-i müdâmımız

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Rast makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - (Rast Ağır Semai) Sâkî Parıldasın Şafak-ı Meyle Câmımız

Notası

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...