Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız
Mutrip de kim cihanda murâd üzre kâmımız
Bizler kadehde aks-i ruh-î yâri görmüşüz
Bundandır işte lezzet-i şürb-i müdâmımız

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Notası

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız notası - 1
Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız notası - 2

Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız notası - 3

Bir yanıt yazın