Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Sâkî, parıldasın şefâk-ı meyle, câmımız
Mutrip de kim cihanda, murâd üzre, kâmımız
Bizler, kadehde, aks-i ruh-î yâri, görmüşüz
Bundandır işte, lezzet-i şürb-i, müdâmımız

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - (Rast Ağır Semai) Sâkî Parıldasın Şafak-ı Meyle Câmımız

Notası

Sâkî, parıldasın şefâk-ı meyle, câmımız notası - 1
Sâkî, parıldasın şefâk-ı meyle, câmımız notası - 2

Sâkî, parıldasın şefâk-ı meyle, câmımız notası - 3

Bir yanıt yazın