Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sana lâyık mı, ey gül-ten?
Çevirdin rûyini, benden
Kusur ettiyse, efgenden
Hatâ benden, atâ, senden

Kul olmaz, kim kusur, etmez?
Hilâf-ı tâb’ına, gitmez
Bilerek, yârin incitmez
Hatâ benden, atâ, senden

Türkçe karşılığı

Ey gül tenli, sana lâyık mı ki yüzünü benden çevirdin?
Çılgın âşığınım, bir kusur ettiysem, hata benden affetmek senden.
Hata ettiysem, sana affetmek yakışır.

Yaradılışının aksine davranmayan ve kusursuz kul yoktur.
Hiç kimse bilerek sevgilisini incitmez.
Hata ettiysem, sana affetmek yakışır.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Sana Lâyık Mı Ey Gülten (MAHUR)R.G.

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Sana Layık mı Ey Gül Ten

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU - SANA LÂYIK MI EY GÜL-TEN

Notası

Sana lâyık mı, ey gül-ten notası

Bir yanıt yazın