Enderunî Ali Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderunî Ali Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sen ey serv-i revân, ruhsâr-ı gülgûn
N’olur etsen beni bir demde memnûn
Olup aşkınla ahvâlim digergûn
Gam-ı aşkınla Leylâ oldu Mecnûn

Enîsim mûnisim gül yüzlü yârim
Gülistânım gülüm bağım bahârım
Yetiş imdâdıma ey şivekârım
Gam-ı aşkınla Leylâ oldu Mecnûn

Video yorumları

Lâle Hanım

Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn- Ali Bey

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Sen ey serv-i revân ruhsâr-ı gülgûn

Hasan Eylen

Hasan EYLEN-Sen Ey Servi Revan Ruhsarı Gülgün (UŞŞAK)R.G.

İnci Yaman

İnci YAMAN-Sen Ey Servi Revan Ruhsarı Gülgün (UŞŞAK)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Sen Ey Servi Revan Ruhsarı Gülgün (Peşrevli) (UŞŞAK)R.G.

Notası

Sen ey serv-i revân ruhsâr-ı gülgûn notası

Bir yanıt yazın