Âmâ Kadri Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Âmâ Kadri Efendi
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi
Çekti sitemin bunca figan eymedi
Bî-çâre zaîfi imtihân etmek için
İzhâr-ı muhabbet etdi, kan eylemedi

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Bekir Sıdkı Sezgin

Sâbite Tur Gülerman

Zeki Müren

Tulûn Korman

Notası

Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi notası - 1
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi notası - 2

Bir yanıt yazın