Âmâ Kadri Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Âmâ Kadri Efendi
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Sevdi bu gönül seni, yaman eylemedi
Çekti sitemin bunca figan eymedi
Bî-çâre zaîfi imtihân etmek için
İzhâr-ı muhabbet etdi, kan eylemedi

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Sevdi bu gönül seni yamân eylemedi

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Sevdi bu gönül seni yamân eylemedi

Zeki Müren

Zeki Müren Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi CD1

Tulûn Korman

Tülin Korman - Sevdi bu gönül seni yamân eylemedi

Notası

Sevdi bu gönül seni, yaman eylemedi notası - 1
Sevdi bu gönül seni, yaman eylemedi notası - 2

Bir yanıt yazın