Eserin künyesi

Bestecisi: Tanburî Cemil Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim seni ey işvebâz
Çektiklerim tâkat-güdâz
Bunca zamân ettim niyâz
Bilmem neden bu ihtirâz

Ey işvebâz ey serv-i nâz
Sen de beni sevsen biraz
Ey rûh-nüvâz ey dil-nüvâz
Hicrâne ol sen çâre-sâz

Türkçe karşılığı
Ey işveli güzel, sevdim seni.
Çektiklerim gücümü mahvetti.
Bunca zamandır yalvardım.
Bilmem neden korkup çekiniyorsun?
Ey işveli, nazlı güzel, sen de beni biraz sevsen ne olur?
Ey ruh ve gönül okşayan güzel, ayrılığa çare ol.

Video yorumları

Ahmet Üstün

Ahmet ÜSTÜN-Sevdim Seni Ey İşvebaz (NİHAVEND)R.G.

İsim belirtilmemiş?

Sevdim Seni Ey İşve Baz

Tülin Kuşoğlu

Tülin KUŞOĞLU-Sevdim Seni Ey İşvebaz (NİHAVEND)R.G.

Gizem Nur Copçuoğlu

Gizem Nur Copçuoğlu - Sevdim seni ey işvebaz

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç

Murat Talim Tokaç - Şarkı - Beste Tanbûri Cemil Bey - ( Sevdim Seni Ey İşvebâz )

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Sevdim Seni Ey İşvebâz [ © 2002 Kalan Müzik ]

Notası

Sevdim seni ey işvebâz notası

Bir yanıt yazın