Basmacı Abdi Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Basmacı Abdi Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim yine bir nev-civân
Aşk-ı derûnumda nihan
Hüsn ile mümtaz-ı cihan

Nakarat:
Çeşm-i siyah kaşı keman
Dil mübtelâdır el aman

Düştü gönül bir mehveşe
Ol mehlikâyı serkeşe
Yandı vücudum ateşe

Türkçe karşılığı

Ey işveli güzel, sevdim seni.
Çektiklerim gücümü mahvetti.
Bunca zamandır yalvardım.
Bilmem neden korkup çekiniyorsun?
Ey işveli, nazlı güzel, sen de beni biraz sevsen ne olur?
Ey ruh ve gönül okşayan güzel, ayrılığa çare ol.

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Sâbite Tur Gülerman

Münip Utandı

Melihat Gülses

Notası

Sevdim yine bir nev civân notası

Bir yanıt yazın