Sevdim yine bir nev civân

Eserin künyesi

Beste: Basmacı Abdi Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Rast makâmı
Usûl: Semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim yine bir nev-civân
Aşk-ı derûnumda nihan
Hüsn ile mümtaz-ı cihan

Nakarat:
Çeşm-i siyah kaşı keman
Dil mübtelâdır el aman

Düştü gönül bir mehveşe
Ol mehlikâyı serkeşe
Yandı vücudum ateşe

Türkçe karşılığı:
Ey işveli güzel, sevdim seni.
Çektiklerim gücümü mahvetti.
Bunca zamandır yalvardım.
Bilmem neden korkup çekiniyorsun?
Ey işveli, nazlı güzel, sen de beni biraz sevsen ne olur?
Ey ruh ve gönül okşayan güzel, ayrılığa çare ol.

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Sevdim yine bir nev civân

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Sevdim yine bir nev civân

Münip Utandı

Münip Utandı - Sevdim yine Bir Nevcivan (Official Audio)

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Sevdim Yine Bir Nev-Civan (Official Video)

Notası

Sevdim yine bir nev civân notası

Yorumunuz