Basmacı Abdi Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Basmacı Abdi Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim yine bir, nev-civân
Aşk-ı derûnumda, nihan
Hüsn ile, mümtaz-ı cihan

Nakarat:
Çeşm-i siyah, kaşı keman
Dil mübtelâdır, el aman

Düştü gönül, bir mehveşe
Ol mehlikâyı, serkeşe
Yandı vücudum, ateşe

Türkçe karşılığı

Ey işveli güzel, sevdim seni.
Çektiklerim gücümü mahvetti.
Bunca zamandır yalvardım.
Bilmem neden korkup çekiniyorsun?
Ey işveli, nazlı güzel, sen de beni biraz sevsen ne olur?
Ey ruh ve gönül okşayan güzel, ayrılığa çare ol.

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Sevdim yine bir nev civân

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Sevdim yine bir nev civân

Münip Utandı

Münip Utandı - Sevdim yine Bir Nevcivan (Official Audio)

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Sevdim Yine Bir Nev-Civan (Official Video)

Notası

Sevdim yine bir, nev-civân notası

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:24 Haziran 2024