Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika

Eserin Künyesi

Beste: Nasîbin Mehmet Yürü
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Acem kürdî makâmı
Usûl: Devr-i hîndî usûlü
FormŞarkı formu

Sözleri

Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika
Saffetinden gümüş âyineye dönmüş derya
Çık görün hâle-i nûrane-i didârınla
Ne demekmiş ayın ondördünü görsün derya

Video Yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Seyr-i Mehtâb Edelim Gel Bu Şeb Ey Mehlika (ACEM KÜRDİ)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren - Seyr-i mehtap edelim gel bu şeb ey mehlika

Notası

Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika notası - 1
Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika notası - 2

Yorumunuz