Nasibin Mehmet Yürü

Eserin künyesi

Bestecisi: Nasîbin Mehmet Yürü
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Seyr-i mehtâb edelim, gel bu şeb, ey mehlika
Saffetinden, gümüş âyineye dönmüş, derya
Çık görün, hâle-i nûrane-i didârınla
Ne demekmiş, ayın ondördünü, görsün derya

Video Yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Seyr-i Mehtâb Edelim Gel Bu Şeb Ey Mehlika (ACEM KÜRDİ)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren - Seyr-i mehtap edelim gel bu şeb ey mehlika

Notası

Seyr-i mehtâb edelim, gel bu şeb, ey mehlika notası - 1
Seyr-i mehtâb edelim, gel bu şeb, ey mehlika notası - 2

Bir yanıt yazın