Klarnet İbrâhim Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Klarnet İbrâhim Efendi
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sînemi, sad-pâre etti, tîr-i müjgânım, aman
Merhamet kıl, nazlı yârim, hâlim oldu, pek yaman
Kanma ağyâre, efendim, lutfuna geldi, zaman
Merhamet kıl, nazlı yârim, hâlim oldu, pek yaman

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sînemi Sadpâre Etti Tîr-i Müjganım Aman (KARCİĞAR)R.G.

Esra İçöz

Esra İÇÖZ-Sînemi Sadpâre Etti Tîr-i Müjganım Aman (KARCİĞAR)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl ÇELEBİ - Sînemi Sad-Pâre Etti Tîr-i Müjgânın Aman ( KARCIĞAR )

Melâhat Pars ve Müzehher Güyer

Melahat Pars & Müzehher Güyer - Sinemi sad pare etti tiri müjganın aman

Notası

Sînemi, sad-pâre etti, tîr-i müjgânım, aman notası

Bir yanıt yazın