Dilhayat Kalfa

Eserin künyesi

Bestecisi: Dilhayât Kalfa
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr ve aksak semaî usûlleri
Formu: Beste formu

Sözleri

Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye
Kâdir isen âşık-ı bî-kineyi çek sîneye
Kendin etmezsin tehammül hicrine âşık değil
Gör nice bî-tâb olursun bakma sen âyineye

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Tâ-be-key sinemde cây etmek cefâ vû kîneye

Mustafa Doğan Dikmen

DOĞAN DİKMEN Tâ-be-key hicrinle giryân olayım

Lâle Kadınlar Topluluğu

Lale Kadınlar Topluluğu - Rast Beste [ Dilhayat Kalfa Eserleri © 2017 Z Yapım ]

Notası

Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye notası - 1
Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye notası - 2

Bir yanıt yazın