Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle
İfhâm ederek hâlimi fekk-i dehenimle
Mahveyledi aşkın dilimi cân ü tenimle
Korkar beni kim görse bu zâ’f-ı bedenimle
Allah için ey şûh uzaklaşma benimle
Gel müşterek ol sen dahî derd ü mihenimle

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Tasdî Edeyim Yâri Biraz Da Sühânimle (HİCAZ)R.G.

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle

Ahat Uruk

AHAD URUK Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Tasdî Edeyim Yâri Biraz Da Sühânimle (HİCAZ)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Tasdî Edeyim Yâri Biraz Da Sühânimle (HİCAZ)R.G.

Notası

Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle notası

Bir yanıt yazın