Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim

Eserin künyesi

Bestecisi: Zaharya Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim
Şâyeste-i vasl etti gönül mâl ü menâlin
Firkatle ciğer-hûn idim ammâ kerem ettin
Gel gonca gülüm serv-kaddim tâze nihâlim

Türkçe karşılığı
O ay yüzlü sevgili her ne kadar beni terk ettiyse de, gönül; bütün varlığını ona kavuşmak uğruna harcamaya değer gördü.
Ondan ayrı kalmakla bağrıma kan dolmuştu, ama yardımını esirgemedin.
Gel gonca gülüm, servi boylum, taze fidanım.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Terk eyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Terkeyledi Gerçi Beni Ol Mâh-ı Cemâlim

Ahmed Şahin, Mehmet Kemiksiz ve Murat IrkılataTanbur taksimi Dr. Murat Sâlim Tokaç

Hicaz Yürük Semai - Terkeyledi gerçi beni ol mah-ı cemalim (Gönül Makamı)

Notası

Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim notası - 1
Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim notası - 2