Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ülfet etsem yâr ile, ağyâre ne
Yansam ateşler gibi, dildâra ne
Ben helâk olsam, mürüvvetkâra ne
Ülfet ister gönlüm amma, çâre ne

Bağ-ı hüsnün ey gül-i nazik teri
Nim niğâhın sînede vardır yeri
Gül cemalin gördüğüm günden beri
Ülfet ister gönlüm amma, çâre ne

İlk kıtasının Türkçe karşılığı

Sevgiliyle dostluk etsem, bu başkalarını niye ilgilendiriyor?
Ateşler gibi yansam sevgilinin umurunda mı?
Ben mahvolsam dahi sevgilinin kılı kıpırdamaz.
Gönlüm, sevgiliyle dostluk istiyor, ama bunun çaresi ne?

Video yorumları

Kâni Karaca

Kânî Karaca - Hicaz şarkı - Şevkî Bey

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Ülfet etsem yâr ile ağyare ne

Emel Sayın

Emel Sayın - Ülfet etsem yâr ile ağyare ne

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Ülfet Etsem Yâr İle Ağyâre Ne (HİCAZ)R.G.

Murat Irkılata

Hicaz Şarkı - Ülfet etsem yar ile ağyare ne #GönülMakamı

Notası

Ülfet etsem yâr ile, ağyâre ne notası

Bir yanıt yazın