Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zâhirî hâle, bakıp, etme dahîl, bir ferdi
Çekilir, çile değil, çille-i germ ü serdi
Kendi hâlince, olur, her kişinin, bir derdi
Tükenir mi feleğin, sille-i nerm ü serdi
Mihneti kendine, zevk etmedir, âlemde hüner
Gam ü şâdî-i felek, böyle gelir, böyle gider

Gazeli (Ziya Paşa):
Yâ Rab, ne eksilirdi, deryâ-yı izzetinden
Peymâne-yi vücûda, zehr-âb, dolmasaydı, aman, aman
Âzâde-ser olurdum, âsîb-i derd ü gamdan, aman, aman, aman
Yâ dehre, gelmeseydim, yâ aklım, olmasaydı, of, of, of.

Vezni: Fâilâtün, Feilâtün, Feilâtün, Feilün (Fa’lün)

Türkçe karşılığı

Görünen hale bakıp hiç kimseyi dışlama.
Acı ve tatlı çileler, çekilir çile değildir.
Herkesin kendi halince bir derdi vardır.
Feleğin yumuşak ve sert silleleri tükenmez.
Dünyâda hüner, eziyeti zevk haline getirebilmektir.
Feleğin sevinci ve üzüntüsü böyle gelir, böyle gider.

Video yorumları

İbrâhim Suat Erbay

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi şarkısı - İbrahim Suat Erbay yorumu

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Zâhiri Hale Bakıp Etme Dahil Bir Ferdi (MAHUR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Mâhûr Şarkı - “Zâhirî hâle bakıp etme dâhil bir ferdi”

T.R.T. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu

TRT ANKARA KOROSU-Zâhiri Hale Bakıp Etme Dahil Bir Ferdi (MAHUR)R.G.

Notası

Zâhirî hâle, bakıp, etme dahîl, bir ferdi notası - 1
Zâhirî hâle, bakıp, etme dahîl, bir ferdi notası - 2

Bir yanıt yazın