Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Mâhur makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi
Çekilir çile değil çille-i germ ü serdi
Kendi hâlince olur her kişinin bir derdi
Tükenir mi feleğin sille-i nerm ü serdi
Mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner
Gam ü şâdî-i felek böyle gelir böyle gider

Gazeli (Ziya Paşa):
Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden
Peymâne-yi vücûda zehr-âb dolmasaydı, aman, aman
Âzâde-ser olurdum âsîb-i derd ü gamdan, aman, aman, aman
Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı, of, of, of.

Vezni: Fâilâtün, Feilâtün, Feilâtün, Feilün (Fa’lün)

Türkçe karşılığı:
Görünen hale bakıp hiç kimseyi dışlama.
Acı ve tatlı çileler, çekilir çile değildir.
Herkesin kendi halince bir derdi vardır.
Feleğin yumuşak ve sert silleleri tükenmez.
Dünyâda hüner, eziyeti zevk haline getirebilmektir.
Feleğin sevinci ve üzüntüsü böyle gelir, böyle gider.

Video yorumları

İbrâhim Suat Erbay

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi şarkısı - İbrahim Suat Erbay yorumu

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Zâhiri Hale Bakıp Etme Dahil Bir Ferdi (MAHUR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Mâhûr Şarkı - “Zâhirî hâle bakıp etme dâhil bir ferdi”

T.R.T. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu

TRT ANKARA KOROSU-Zâhiri Hale Bakıp Etme Dahil Bir Ferdi (MAHUR)R.G.

Notası

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi notası - 1
Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi notası - 2

Yorumunuz