Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi
Çekilir çile değil çille-i germ ü serdi
Kendi hâlince olur her kişinin bir derdi
Tükenir mi feleğin sille-i nerm ü serdi
Mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner
Gam ü şâdî-i felek böyle gelir böyle gider

Gazeli (Ziya Paşa):
Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden
Peymâne-yi vücûda zehr-âb dolmasaydı, aman, aman
Âzâde-ser olurdum âsîb-i derd ü gamdan, aman, aman, aman
Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı, of, of, of.

Vezni: Fâilâtün, Feilâtün, Feilâtün, Feilün (Fa’lün)

Türkçe karşılığı

Görünen hale bakıp hiç kimseyi dışlama.
Acı ve tatlı çileler, çekilir çile değildir.
Herkesin kendi halince bir derdi vardır.
Feleğin yumuşak ve sert silleleri tükenmez.
Dünyâda hüner, eziyeti zevk haline getirebilmektir.
Feleğin sevinci ve üzüntüsü böyle gelir, böyle gider.

Video yorumları

İbrâhim Suat Erbay

Vedat Kaptan Yurdakul

Doç. Dr. Adnan Çoban

T.R.T. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu

Notası

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi notası - 1
Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi notası - 2

Bir yanıt yazın