Zülfünün zencirine bendeyledi şâhım beni

Bestesi Emin Ongan‘a, güftesi Fâtih Sultan Mehmet’e ait olan, rast makâmı, müsemmen usûlündeki şarkı.

Sözleri

Zülfünün zencirine bendeyledi şâhım beni
Kulluğundan etmesin âzâd Allah’ım beni
Cevr-i dilber, sûz-i firkat, ta’nı düşmen, za’f-ı dil
Türlü türlü derd içün hâlk etmiş Allah’ım beni

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Zülfünün Zincirine Bend Eyledi Şâhım Beni (RAST)R.G.

Cengizhan Sönmez

Cengizhan SÖNMEZ-Zülfünün Zincirine Bend Eyledi Şâhım Beni (RAST)R.G.

Notası

Zülfünün zencirine bendeyledi şâhım beni notası - 1
Zülfünün zencirine bendeyledi şâhım beni notası - 2

Yorumunuz