Emin Ongan

Eserin künyesi

Bestecisi: Emin Ongan
Güfte şairi: Fâtih Sultan Mehmet
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zülfünün zencirine bend eyledi şâhım beni
Kulluğundan etmesin âzâd Allah’ım beni
Cevr-i dilber, sûz-i firkat, ta’nı düşmen, za’f-ı dil
Türlü türlü derd içün hâlk etmiş Allah’ım beni

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Zülfünün Zincirine Bend Eyledi Şâhım Beni (RAST)R.G.

Cengizhan Sönmez

Cengizhan SÖNMEZ-Zülfünün Zincirine Bend Eyledi Şâhım Beni (RAST)R.G.

Notası

Zülfünün zencirine bend eyledi şâhım beni notası - 1
Zülfünün zencirine bend eyledi şâhım beni notası - 2

Bir yanıt yazın