Suphi Ezgi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dr. Suphi Ezgi
Makamı: Gerdaniye makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Gerdaniye Saz Semaisi - Bestekarı: Subhi Ezgi (Gönül Makamı)

Notası

Suphi Ezgi'nin, gerdaniye, saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın