Gerdaniye makâmı, eserleri ve notaları

Gerdâniye makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Gerdâniye perdesidir.(İkinci derecede Nevâ)
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Rast veya Hüseyni makamlarındaki gibi, si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Makâm, yerinde inici Rast dizisine yine yerinde inici Hüseyni dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

Makâmın seyri

İnici bir diziye sahip olan makâmın seyrine, genellikle Gerdâniye perdesi civarından başlanır. Rast dizisinin üst seslerinde gezindikten sonra, Gerdâniye’de asma kalış yapılır. Daha sonra Hüseyni dizisinin seslerine geçilerek, karışık gezinilir ve aşağıya inilerek Dügâh perdesinde karar verilir.

Bir yanıt yazın