Gerdaniye makamı, eserleri ve notaları

Gerdaniye makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Nevâ)
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Rast veya Hüseyni makamlarındaki gibi, si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Gerdaniye makamı, yerinde inici Rast dizisine yine yerinde inici Hüseyni dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

Dizinin Seyri

İnici bir diziye sahip olan makamın seyrine, genellikle Gerdaniye perdesi civarından başlanır. Rast dizisinin üst seslerinde gezindikten sonra, Gerdaniye’de asma kalış yapılır. Daha sonra Hüseyni dizisinin seslerine geçilerek, karışık gezinilir ve aşağıya inilerek Dügâh perdesinde karar verilir.