Kemençeci Nikolâki’nin şehnâz saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Kemençeci Nikolâki
Makam: Şehnâz makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Şehnaz Saz Semaisi - Bestekarı: Kemençeci Nikolaki (Gönül Makamı)

Notası

Kemençeci Nikolâki'nin şehnâz saz semâîsi notası

Yorumunuz