Kemençeci Nikolâki

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemençeci Nikolâki
Makamı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Şehnaz Saz Semaisi - Bestekarı: Kemençeci Nikolaki (Gönül Makamı)

Notası

Kemençeci Nikolâki'nin şehnâz saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın