Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişisi: Hamza Şenses
Derleyeni: Plaktan derlenmiştir
Formu: Uzun hava formu (Mesnevi havası)

Sözleri

Aşkın ne derin yâreler açtı ciğerimde
Bir makbere döndü koca dünyâ nezerimde
Yaş kalmadı şahittir Hüda didelerimde
Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderimde

Gelen ağlar geçen ağlar bu zavallı halıma
Gardaş yar ağlar oy oy oy

Bir sönmeyen hicran ateşi vardır içerimde
Sen gülünen oyna ben bu zavallı halıma
Yanar ağlar gezerim oy oy

Video yorumları

Münevver Özdemir

aşkın ne derin yareler açtı ciğerimde münevver ÖZDEMİR

İzzet Altınmeşe

İzzet Altınmeşe - Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı (u.h)

Selâhattin Alpay

Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın "Aşkın ne derin yaralar açtı"

Notası

Aşkın ne derin yâreler açtı ciğerimde notası - 1
Aşkın ne derin yâreler açtı ciğerimde notası - 2

Bir yanıt yazın