Eserin künyesi

Yöresi: Elazığ yöresi
Kaynak kişisi ve derleyeni: Enver Demirbağ
Notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde
Ağlar gezerim her gece her vakti seherde

Bağlantı:
Sevdim seveli terk edemem hayriyle şerde
Bir misl-i melek zat-i peri hüsnü beşerde

Gül bülbüle âşık mı nedir zârını bekler
Pervane dahi yanmak için nârını bekler
Sevdâlı gönül göz yorarak yârini bekler

Video yorumları

Selma Geçer

Hayâl Has

Ender Balkır

Ender Doğan

Yeninur Ada

Notası

Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde notası

Bir yanıt yazın