Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Makâmı: Muhayyer kürdî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Türkü formu

Sözleri

Çubuğum yok yol üstüne uzatam
Tâkatim yok yar yolların gözetem
Menendim yok seni kime benzetem
Ört yârim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca

Altı ay yollarda ağlayıp gezer
Sırma saçlarını sallayıp gezer
O güzel bağrını dağlayıp gezer
Ört yârim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Zeki Müren

Müzeyyen Senar

Ahmed Şahin, Murat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Notası

Çubuğum yok yol üstüne uzatam notası

Bir yanıt yazın