Eserin künyesi

Yöresi: Hatay yöresi
Kaynak kişisi: Mehmet İpek
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Gül kuruttum (gül kuruttum)
Yâri sinemde uyuttum
Yâr söyledi ben unuttum

Bağlantı:
Ah akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül

Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler

Video yorumları

Elif Güreşçi

Cengiz Özkan

Nidâ AteşTanbur taksimi: Birol Yayla

Notası

Gül kuruttum gül kuruttum notası

Bir yanıt yazın