Gül kuruttum

Eserin künyesi

Yöresi: Hatay
Kaynak kişisi: Mehmet İpek
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü

Sözleri

Gül kuruttum (gül kuruttum)
Yâri sinemde uyuttum
Yâr söyledi ben unuttum

Bağlantı:
Ah akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül

Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Gül Kuruttum Gül Kuruttum (HİCAZKÂR)R.G.

Cengiz Özkan

İncesaz & Cengiz Özkan - Gül Kuruttum

Nidâ AteşTanbur taksimi: Birol Yayla

Nida Ateş ve Yansımalar Gül Kuruttum

Notası

Gül kuruttum gül kuruttum notası

Yorumunuz