Kalenin dibinde bir taş olaydım türküsü

Sözleri

Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım

Bağlantı:
Kalk gidek meyhâna hanaya
Çey hânaya meyhâna hânaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hâkk’ın divânında divânında
Divânında doğru da söylensin

Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama, kolların incir

Not: Bu Kerkük türküsünün farklı kaynak kişilerden, biri Nidâ Tüfekçi, diğeri Mehmet Özbek tarafından derlenmiş ve notaya alınmış iki şekli mevcuttur.

  1. Kaynak kişisi: Abdülvahit Küzecioğlu, derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
  2. Kaynak kişileri: Ümit M. Akçay, F. Kalaylı ve S. Saatçi, derleyeni ve notaya alanı: Mehmet Özbek

Eserin künyesi

Yöresi: Irak – Kerkük
Kaynak kişileri: Abdülvahit Küzecioğlu – Ümit M. Akçay, F. Kalaylı ve S. Saatçi
Derleyeni ve notaya alanları: Nidâ TüfekçiMehmet Özbek
Formu: Türkü

Video yorumları

Münevver Özdemir

Münevver Özdemir - Kalenin Dibinde Bir Das Olaydım

Zara

Zara - Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım (Official Video)

Elif Bûse Doğan

Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım - Kerkük

Notası

Kalenin dibinde bir taş olaydım notası