Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır

Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Kaynak kişisi: Tanburacı Osman Pehlivan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Not: Ege yöresinde yaşamış ve egelilerin çok sevdikleri “Sarı Zeybek” lâkaplı bir efe için yakılan bir türküdür. Zeybek kültürüne olan ilgisi, zeybek oyunlarına olan düşkünlüğü, yiğitliği, mertliği cesareti ve sarışın olması nedeniyle, “Sarı Zeybek” ismi Mustafa Kemâl ATATÜRK‘e de yakıştırılmıştır.

Sözleri

Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman
Yağmur yağar silahları efem ıslanır
Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman

Bağlantı:
Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

Karşı dağı aman duman duman bürüdü aman
Üçyüz atlı beş yüz yaya efem yürüdü
Sarı zeybek aman şu cihanda biridi aman

Video yorumları

Sümer Ezgü (Mustafa Kemâl AtatürkSon Balo)

Mustafa Kemal Atatürk Son Balo (Vals & Zeybek)

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır (TAHİR)R.G.

T.R.T. Türk halk müziği korosu

Sarı Zeybek - Koro - Bir Diriliş Destanı Çanakkale - TRT Avaz

Notası

Sarı zeybek şu dağlara yaslanır notası