Eserin künyesi

Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Türkü formu

Sözleri

(Âh) Şu dere yonca
Aç kolların sar boynuma (Ali’m Ali’m)
Boylu boyunca

(Âh) Âşık olanın
Kalır mı aklı başında (Ali’m Ali’m)
Yâri görünce

(Âh) Meşeli dağlar
Açıldı gül lâle sümbül (Ali’m Ali’m)
Bezendi dağlar

(Âh) Çileli bülbül
Her seher feryâd ederek (Ali’m Ali’m)
Âh çeker ağlar

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Şu Dere Yonca At Kolların Sar Boynuma (Ali'm) (MAHUR)R.G.

Serap Kuzey

ŞU DERE YONCA - SERAP KUZEY

Notası

Şu dere yonca notası - 1
Şu dere yonca notası - 2

Bir yanıt yazın