Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum yöresi
Güfte şairi: Emrah
Derleyeni: Cemil Demirsipâhi
Notaya alanları: Muzaffer Sarısözen ve Cemil Demirsipâhi
Formu: Türkü formu

Not: Emrah‘ın bu şiiri, Fehmi Tokay‘ın tarafından Hüseynî makâmı, Curcuna usûlünde şarkı olararak da bestelenmiştir.

Sözleri

Tutam yâr elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yâreli bülbül
İnem bağlara bağlara

Nakarat:
Birin bilir binin bilmez
Şu gözümün yaşın silmez
Yâr ismini desem olmaz
Düşer dillere dillere

Emrah eydür bu ünümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yâre gidecek günümdür
Düşem yollara yollara

Video yorumları

Cengiz Özkan

Yıldırım Budak

Aysun Gültekin

Erdal Erzincan

Kubat ve Güler Duman

Selma Geçer

İbrâhim Erkal

Sevcan Orhan

Enstrümantal

Notası

Tutam yâr elinden tutam türküsünün notası

Bir yanıt yazın