Eserin künyesi

Yöresi: Yozgat yöresi
Kaynak kişisi: Fahri Akbilek
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Yeşil ayna takındın mı beline
Gelin gurban olam tadlı diline
Sen düşürdün beni âlem diline
(Sen düşürdün beni eller diline)

Kendi melül melül gözü yaşlı da yâr
Sen safa geldin
Benim ile mercimeği daşlı yâr
Sen sefa geldin

Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyâyı
Ne İstanbul goydum ne de Konya’yı

Kendime münasip yâr bulamadım
Sen sefa geldin

Video yorumları

Sevcan Orhan

Cengiz Özkan

Aysun Gültekin

Ümit Tokcan

Arzu Görücü

Notası

Yeşil ayna takındın mı beline notası - 1
Yeşil ayna takındın mı beline notası - 2

Bir yanıt yazın