Kürdî makâmı, eserleri ve notaları

Kürdî makâmı özellikleri

  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Dizisi: Makâm, yerinde Kürdi dörtlüsüne Nevâ perdesinde Bûselik Beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Nevâ perdesidir; üzerinde Bûselik çeşnisi bulunur.
  • Yeden’i: 2.çizgideki sol (Rast) perdesidir. Bazen Nim Zirgüle’de kullanılır.
  • Donanımı: Si için küçük mücenneb bemolü donanıma yazılır.

Makâmın seyri

Kürdî makâmı, en az kullanılmış olan makamlarımızdan birisidir. Ağır yapılı bir makamdır. Mevcut eserleri incelediğimiz zaman, bu makam seslerinin genellikle kendi dizisinde dolaştığını görürüz. Durak sesi civarından seyre başlanarak Kürdî Dörtlüsünün sesleri verilir.

Neva perdesinde asma kalış yapılır. Sonra dizinin üst tarafında bulunan Bûselik Beşlisinin seslerine geçilir. Tiz duraktan aşağıya inilirken Nevâ’da Hicaz yapılabilir. Güçlü’de tekrar kalış gösterildikten sonra Dügâh perdesine inilirken Hicaz Dörtlüsünün sesleri de verilebilir. Ancak bitiş, Kürdî dörtlüsünün sesleri yapılır. Tam karar, Dügâh perdesinde yapılır.

Bir yanıt yazın