Enderunî Ali Bey

Enderunî Ali Bey, 1830 yılında Kastamonu’nun Tosya kazasında dünyâya geldi. Kadı olan babasının ölümü üzerine annesiyle İstanbul’a geldi.

Amcasının himâyesinde yetişti ve sesinin güzelliği ile dikkat çekerek Saray’ın Enderûn Mektebi’ne alındı.

Dellâlzâde‘nin talebesi oldu ve on üç yaşında Padişah huzurunda yapılan fasıllara hânende olarak iştirak etmek derecesinde yeteneğini gösterdi. Sultan Mecid’in “İnsan şeklinde bülbül” sözüyle takdirini kazandı.

Keman çalmayı öğrendi ve Zeynep Kâmil Hanım’ın konağında mûsiki öğretti. Mısır Hıdiv’i İsmâil Paşa’nın dâveti ile Kahire’ye gitti.

Derdimi arz etmeye ol şûha bir dem bulmadım mısraı ile başlayan şarkısı için bir Mısır prensinden 400 altın aldığı bilinmektedir. 1897 yılında vefat eden Enderunî Ali Bey’in günümüze kırk üç eseri ulaşmıştır.

Bir yanıt yazın