Fârûk Şâhîn

Fârûk Şâhîn, 03 Aralık 1957 tarihinde Samsun’da doğdu. Mûsıkî yaşantısı, babasının çaldığı kaval ve tulumla başladı. İlkokul yıllarında Türk Mûsıkîsi’ne ilgi duymaya başlayan ŞÂHÎN, 1972 yılında Nermin SAHİP hanımefendi’den kısa bir müddet ud dersleri aldı.

1974 yılında Samsun Mûsıkî Cemiyeti’ne katıldı ve merhûm bestekâr Yusuf YILDIRIM’dan nota ve usûl öğrendi. 1976 – 1978 yılları arasında aynı cemiyette ud çalan Fârûk ŞÂHÎN, 1981 yılında Samsun Belediye Konservatuarı İcrâ Heyeti’ne ud sanatçısı olarak katıldı.

1983 yılında kısa bir müddet Yılmaz PAKALINLAR’dan tanbur dersleri aldı. 1985 – 1986 ve 1989 – 1990 yıllarında Samsun Belediye Konservatuarı’nda Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Öğretim Görevliliği yaptı. 1988 Yılında Bakü Soçi’de ud ile konser verdi.

2003 yılında Almanya’nın Stuttgart şehrinde konser yönetti. Bestecilik alanında şimdiye kadar 500 civarında eser besteleyen ŞAHİN’in 3 adet Kâr-ı Nâtık, 1 adet Ferahnâk Takım, ilâhi, şarkı ve saz eserlerinden oluşan 258 bestesi, T.R.T. Repertuarı’na alınmıştır.

1999 Yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müsıkisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Öğrencilerinden Yaşar Işıl Aksoy, 2019 yılında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Târihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı öğrencilerinden İsmail Can Yüksek Lisans bitirme ödevi olarak hayâtını ve eserlerimi incelemişlerdir. Çeşitli beste yarışmalarına da katılan Fârûk Şâhîn:

 • 1992 yılında T.R.T. ve Malatya Eğitim Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Beste Yarışması’nda bir eseri ile birincilik, diğer bir eseriyle mansiyon,
 • Akçay Beste Yarışması’nda 1994 yılında ikincilik, 1995 yılında birincilik, 1996 yılında üçüncülük,
 • 1996 yılında Adana Gramafon Müzik Ödülleri Yarışması’nda birincilik,
 • 1996 yılında T.R.T. ve Kültür Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Dede Efendi Beste Yarışması’nda iki eseri ile mansiyon,
 • 1997 yılında T.R.T. ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’nda üçüncülük,
 • 2000 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nda bir eseri ile birincilik, diğer bir eseriyle mansiyon,
 • 2000 yılında Etimesgut Belediyesi’nin açmış olduğu Beste yarışması’nda bir eseri ile ikincilik, diğer bir eseriyle mansiyon,
 • 2001 yılı Yalova Yürüyen Köşk Beste Yarışması’nda bir mansiyon,
 • Amasya Belediyesi’nin açmış olduğu 2002 yılı 1. Altın Elma Beste Yarışması’nda üçüncülük ödülü,
 • 2006 yılında Üsküdar Mûsîki Cemiyetinin düzenlediği Emin Ongan 100 Yaşında adlı beste yarışması’nda Mansiyon,
 • 2007 yılı Mevlânâ Şiirleri Beste Yarışması’nda Serbest Form dalında birincilik ödülü,
 • 2007 yılında Amasya Valiliği’nin açmış olduğu 3. Altın Elma Beste Yarışması’nda mansiyon,
 • 2007 yılı Üsküdar Belediyesi’nin açmış olduğu Üsküdar konulu Beste Yarışması’nda mansiyon,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılında açmış olduğu Türk Müziği Formları Beste Yarışması’nda 3., 4. ve 6. gruplarda olmak üzere 3 ödül,
 • 2008 yılında Amasya Valiliği’nin açmış olduğu 4. Altın Elma Beste Yarışması’nda birincilik ödülü,
 • Samsun Valiliği’nin 2009 yılında açmış olduğu 19 Mayıs Beste Yarışmasında mansiyon ödülü,
 • 2009 yılında Amasya Valiliğinin açmış olduğu 5. Altın Elma Beste Yarışması’nda 1 mansiyon ödülü,
 • 2010 yılında Amasya Belediyesi’nin açmış olduğu 6. Altın Elma Beste yarışması’nda 2 Mansiyon ödülü,
 • 2011 yılında Amasya Belediyesi’nin açmış olduğu 7. Altın Elma Beste yarışmasında üçüncülük ödülü,
 • 2012 yılında Kadıköy Belediyesi’ nin açmış olduğu Beste yarışmasında üçüncülük ödülü,
 • 2012 yılında Amasya Belediyesi’nin açmış olduğu 8. Altın Elma Beste Yarışmasında birincilik ödülü,
 • 2013 yılında Van Valiliği’nin açmış olduğu Van Konulu Beste Yarışması’nda mansiyon ödülü,
 • 2013 Yılında Manisa Valiliği’nin açmış olduğu 2. Altın Lâle Beste Yarışmasında birincilik ödülü,
 • 2013 yılında 9. Amasya Altın Elma Beste Yarışmasında mansiyon ödülü,
 • 2014 yılında Kadıköy Belediyesi’nin açmış olduğu Beste yarışmasında ikincilik ödülü,
 • 11. Amasya Altın Elma Beste Yarışmasında mansiyon ödülü,
 • 2016 yılı Antalya Belediyesi’nin açmış olduğu 1. Altın Nota Beste yarışması’nda mansiyon ödülü,
 • 12. Amasya Altın Elma Beste Yarışmasında da mansiyon ödülü,
 • 13. Amasya Altın Elma Beste Yarışması’nda Mansiyon Ödülü,
 • 14. Amasya Altın Elma Beste Yarışması’nda Mansiyon ödülü,
 • 2018 Üsküdar Emin Ongan 100. Yaşında Beste Yarışması’nda ikincilik ödülü almıştır.

Ayrıca, Sakarya İlkokulu ve Kırıkkale Üniversitesi’nin marşlarını bestelemiştir. Devr-i Tek isimli yeni bir usûl terkîb ederek Türk Mûsıkîsi’ne kazandırmış ve bu yeni usûl T.R.T. tarafından kabûl görmüştür. 1991 Yılında T.C. Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda sanatçı olarak göreve başlayan ŞAHİN, 1995 yılında Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na tayin oldu. Koroda sanatçılık görevinin yanı sıra, bir dönem Ankara Devlet Klasik Türk müziği Korosu’nun Müdürlüğünü ve Gençlik Korosu Şefliğini yapmıştır.

Teksif Gönül Dostları T.S.M. Korosunu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane personelinden oluşan T.S.M. korosunu çalıştırmıştır. Yozgat Valiliği’ne bağlı T.S.M. korosu’nu ve T.S.M. çocuk korosunu, ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi T.S.M. korosunu çalıştırmıştır.

2002 ve 2003 öğretim yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans Ders Programı çerçevesinde Türk Müziği Bestecilik Teknikleri adlı derslere Öğretim Görevlisi olarak girmiştir. Fârûk ŞÂHÎN, 20 yıldır fotoğraf sanatı ile uğraşmakta olup, ayrıca yağlı boya, kara kalem, gravür, kaligrafi ve Hat çalışmalarıyla birlikte Mızrablı tanbur imalâtı yapmaktadır.

Bir yanıt yazın