Fethi Karamahmutoğlu

Fethi Karamahmutoğlu, 07 Ekim 1942 tarihinde Giresun’un Görele ilçesinde, 3 kardeşin (Fikret-Feriha-Fethi) en küçüğü olarak dünyâya gelmiştir. Babası (Kara Mahmud oğlu, İbrâhim oğlu, Mehmet oğlu, Raşid oğlu, Abdülkadir oğlu) Trabzon Eşrâfından Ziraat Bankası Müdür Muavini Şevket Karamahmutoğlu, annesi (Giresun 2. Dönem eski milletvekillerinden Tarih-i Mukaddes müellifi Ali Şevket Çolakoğlu’nun kızı) Ayşe Nazimiye Hanım’dır.

Fethi Karamahmutoğlu ilk ve orta öğrenimini Görele’de, Lise tahsilini Bandırma’da tamamlamış, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanmış ve 1968 yılında mezun olmuştur.

Ailesinin müziği sevmesi, önem vermesi ve amatörce hem annesinin hem babasının iyi derecede ud çalıyor, nota biliyor olması, ağabeyinin de ud ve keman çalıyor olması, bestecinin de daha çok küçük yaşlardan itibaren müzikle içice büyümesine ve müziğe merak duymasına, bu yönde yeteneğini geliştirmesine neden olmuştur.

Annesinin, ağabeyinin ve ablasının anlatışına göre, bestekâr daha bir buçuk – iki yaşında iken, şarkı söylemeye çalışır, radyodaki müzik seslerine elindeki oyuncaklarıyla doğru olarak ritim tutmaya başlar. 8-9 yaşına geldiğinde çeşitli enstrümanlar en güzel ve değerli oyuncakları olurdu. İlkokulda ağız armonikası, ortaokulda mandolin, ud ve kavala başlamış, ortaokulda Görele Ortaokulu müzik öğretmeni Lütfi Baykan’dan bizzat müzik dersleri almaya başlamıştır.

Lisede ise, Mesud Aygen ve Şair Haşim Nezihi Okay bestecinin yeteneği ile ilgilenen ve geliştirmesine yardım eden, onun sanatçı kişiliğinin gelişmesine destek veren diğer kişiler olmuşlardır.

Fethi Karamahmutoğlu besteleri

Üniversiteye başladığı yıllarda, Süheyla Altmışdört yönetimindeki Üniversite Korosu’nda çalmaya başlar ve müzik yeteneğini geliştirmeye burada devam eder.

1966 yılında T.R.T.’nin açtığı “Stajyer Sanatçı” sınavlarına ud dalında girer ve bu dalda kazanan 4 kişiden biri olur (diğer kazananlar: Teoman Önaldı, Cinuçen Tanrıkorur, ve Ergin Kızılay’dır). T.R.T.’deki eğitiminde en çok yararlandığı değerli öğretmenleri Haydar Sanal, Halil Bedii Yönetken, Cüneyd Orhon ve Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca‘dır.

Beste dalında ilk denemelerine 1960 yılında başlar ve 1963 yılında “Bu yoldur pınar yolu” adlı Hüseynî Fantezisi T.R.T. Repertuvar Kurulu’nca kabul edilen ilk bestesi olur.

Bu, sayısı 1000’i aşan bestelerinin başlangıcıdır ve bugün T.R.T. Repertuvarı’na kayıtlı 300’ü aşkın bestesi mevcuttur. Fethi Karamahmutoğlu, Klasik Türk Müziği ile sadece bestekâr ve icrâcı olarak değil, teorik yönlerini inceleme bakımından da ilgilenmiş, bu konuda araştırmalar yapmıştır.

1980 yılında “Bizim Geleneksel Müziğimiz” adlı bir inceleme – derleme kitabı yayımlanmıştır. Daha sonraları bu konudaki birikim ve araştırmalarını daha geniş bir kitapta toplamak istemişse de ömrü yetmemiştir. 1968 – 1969 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 1972 yılında Görele Lisesi’nde, 1974 yılına kadar Fatih Ticaret Lisesi’nde, daha sonra Kadıköy Kız Meslek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yapmıştır.

Lise I, II ve III. Sınıflar için hazırlamış olduğu ders kitaplarını “Bizim Edebiyatımız-I”, “Bizim Edebiyatımız-II”, “Bizim Edebiyatımız-III” adı ile yayımlayarak, Milli Eğitim ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarına armağan etmiştir.

1976 yılında Güneş Gazetesi, 1977-79 yılları arasında “Müzik ve Sanat”, 1979 yılından itibaren vef’atına kadar “Size” ve yine 1982 yılından vef’atına kadar “Mızrap” Dergilerinde müzik konusunda çeşitli inceleme, araştırma ve eleştiri yazılarının yanında, şiirleri, denemeleri yayımlanmıştır.

Fethi Karamahmutoğlu kimdir

1981 – 1982 döneminde T.R.T. İstanbul Radyosu’na sınavla alınan Türk Sanat Müziği Stajyer Sanatçıları’na iki dönem Edebiyat dersleri vermiştir. Sadece Şarkı formunda değil, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Kâr, vb. sanatlı formlarda, büyük usûl kalıplarında bestelediği da pek çok sözlü eseri ve Saz Semaîi, Peşrev… gibi pek çok saz müziği eseri mevcuttur. 20. Yüzyılda “Takım” besteleyen sanatçılardan biridir. Pek çok beste yarışmasında çeşitli ödüller kazanmıştır.

İyi derecede keman, ud , rebâb çalan, müziğin yanında şiir ve resim sanatlarına da yetenekli olan Fethi Karamahmutoğlu, yaşamı boyunca Geleneksel Türk Müziği’nin dar kalıplarından çıkarılarak, özü ve niteliği değişmemek kaydı ile zamanın akışına uygun olarak yeniliklere açık olması ve bu şekilde var olan zenginliğinin daha da pekiştirilmesi görüşünü korumuş ve desteklemiştir.

Daima müziğe gönül veren genç yeteneklerin önünün açılması ve desteklenmesi gerektiği fikrini savunmuş, bu konuda yapabileceği yardımları esirgememiştir. Açılan ilk Türk Devlet Müziği Konservatuarı olan İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve daha sonra farklı illerimizde onu örnek alarak kurulan diğer Türk Müziği Konservatuarları’nın varlığından her zaman çok memnun olmuştur.

Bu okulların Klasik Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’ne hak ettiği hizmeti yapacak, her şeyden önce düşünebilen, eleştirebilen değerli genç yetenekler yetiştireceklerine ve geleneksel müziğimizin bu gençlere emanet olup onların elinde hem geçmişten taşıdığı zenginliklerle dolu özünü koruyacağı hem de değişen çağa uygun olarak yeniliklerle bezenerek sonraki kuşaklara ulaşacağı fikrini savunmuştur.

1969 yılında gönlünü verdiği Halide Hanım’la evlenen sanatçının, Handan adında bir kız ve Ömer Kürşâd adında bir erkek evladı vardır. 7 Ekim 1999 tarihinde (doğum gününde), yatmakta olduğu hastanede hayâta gözlerini yuman sanatçının ardında sayısı 1000’i aşan bir çok bestesi, pek çok şiiri, deneme, eleştiri, araştıma – inceleme yazısı, kitap çalışmaları, beste yarışmalarından kazandığı bir çok ödül ve yine tamamlamaya ömürünün yetmediği hayâtını anlatan bir anı romanı (yarım) kalmıştır.

Bunca bestesi içerisinde en çok bilinen ve halk tarafından en çok sevileni sözü ve müziği kendisine ait olan ödüllü, Hicâz makâmındaki şarkısı Hiçbir şeyde gözüm yok mısrasıyla başlayan bestesidir.
Kaynak: Gülay Karamahmutoğlu

Bir yanıt yazın