İsmail Hakkı Nebiloğlu

İsmail Hakkı Nebiloğlu, 1893 yılında İstanbul’un Teşvikiye semtinde dünyâya gelmiştir. Hacı Mehmed Nebil Bey’le Fatma Melek Hanım’ın oğludur. Kabataş Lisesi ve Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, 1. dünyâ savaşında Kafkas ve Çanakkale cephelerinde bölük kumandanı olarak çarpışmıştır.

Keşan’da düşman topçu ateşinden gözleri zarar görmüş ve kör olmuştur. Bir müddet okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, annesinin çaldığı ud sazına merak salarak bu sazı öğrenmiş ve Türk musikisi ile ilgilenmeye başlamıştır.

Ûdî Âfet Bey, Tanbûrî Cemil Bey ve İsmail Hakkı Bey‘den istifâdeler sağlamış, beş yüzden fazla eser bestelemiştir. 20 Şubat 1965 tarihinde vefat etmiş olan bestekârımızın, günümüze otuz sekiz eseri gelebilmiştir. Kaynak: devletkorosu.com

Bir yanıt yazın