İsmet Burkay

İsmet Burkay, 29 Ekim 1958 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve liseyi Kayseri’de, yüksek okulu Ankara’da tamamladı. Matematik öğretmeni olarak yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı.

1987 yılında memurluktan istifa edip; dershane öğretmenliğine geçti. Uzun yıllar dershane öğretmeni olarak, matematik ve geometri öğretmeni olarak çalıştı. Bu sıralarda matematik ve geometri kitapları hazırladı ve yayınladı.

Özel sektörden ayrılıp tekrar M.E.B. öğretmenliğine döndükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi için Geometri ders notu hazırladı. Hazırladığı ders notu, beş yıl süre ile Açık Öğretim Lisesi’nde okutuldu.

2007 yılında, Ankara Kanuni Lisesi’nden Matematik öğretmeni olarak emekliye ayrıldı. İsmet Burkay evli olup, iki kızı ve 3 torunu vardır.

Müziğe, 1972 yılında lisede iken, Kayseri Musiki Derneği’de başladı. İlk nazariyat bilgilerini İstanbul Üniversite Korosu’nda yetişmiş Ahmet Keçecigil’den aldı.

İsmet Burkay kimdir

Bu sıralarda Kayseri’de çoğunluğu eski el yazması eserlerin bulunduğu Raşit Efendi Kütüphane’sinde “İskender Kudmani”nin taş baskısı notalarını, kütüphane müdürünün Osmanlıca öğretmesi ile birlikte inceleme ve nota defterlerine yazma fırsatı oldu.

1974 yılından şarkı ve saz eserleri yazmaya başladı. O yıllarda, Bûselik makâmında ve Yürük semâî usûlü’ndeki sözleri de kendisine ait olan “Geçmiyor günler kalmadı faslı baharın tadı” mısra ile başlayan, T.R.T. repertuarında da bulunan şarkıyı ve iki saz eserini yazdı.

Kültür ve Turizm bakanlığı’nın açtığı formlar beste yarışmasında “Acem aşîrân makâmındaki Ayini” ikincilik ödülü aldı. (birincilik ödülü yarışmada verilmedi.) Bununla birlikte 3 eseri daha ödüle lâyık görüldü.

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı “Az Kullanılmış Makamlar”’ adlı beste yarışmasında, Dilkeşide makâmında bestelediği ağır semaisi ödüle lâyık görüldü.

Urfa valiliğinin tertiplediği “Şair Urfalı Abdi”yi konu alan türkü yarışmasında, sözleri Urfalı Abdi’ye ait olan “Sebep yok infiâle neyledim cânâne bilmem ki” güfteli Muhayyer türküsü, mansiyon ödülü aldı.

2007 yılında “Devr-i Süreyya”’ isimli bir usûl tertip etti. Bu usûlle yazdığı “Süreyya”’ isimli saz eseri, T.R.T. repertuarındadır. Yaklâşık 75’i saz eseri olmak üzere, musikimizin hemen her formunda (kâr, kârçe dâhil olmak üzere) 250 civarında bestesi vardır ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır.

Türk Müziği eserlerini yazma ve seslendirmeye yönelik; tamamen amatör zevklerle hazırlanmış, ticari olmayan Uğur Keçecioğlu’nun hazırladığı NOTİST adlı nota programın tanıtılması için, web sayfası ve programın kullanılmasına yönelik videolar yaptı. Kitap okuma, tarihi konuları araştırma ve matematik ve geometri soruları çözme hobileri arasındadır.

Bir yanıt yazın