Kemânî Serkis Sucuyan

Kemânî Serkis Sucuyan, 1885 yılında İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Babası, Üsküdar’lı Kemençeci Onnik Efendi’dir. İlk Türk Musikisi bilgisini babasından almış, daha sonra Kemani Ağa Aleksan’dan keman dersleri alarak musiki bilgisini ilerletmiştir.

Fasıllara katılarak kendisine önemli bir çevre edinen Kemânî Serkis Sucuyan’ın, elimizde 30 kadar bestesi bulunmaktadır.

1930 yılında ailesi birlikte Paris’e yerleşerek yaşamını sürdüren Kemânî Serkis Sucuyan, 12 Aralık 1944 tarihinde, Paris’te vefat etmiştir. Mezarı da Paris’tedir. Musikimizde Nihâvend makâmındaki “Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben hakime” şarkısı ile tanınmıştır.

Bir yanıt yazın