Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında, Trabzon’da dünyâya geldi. İlkokulu Maçka da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde Asistanlığa başladı.

Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kürsüsünde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirurji çalışmalarına tamamladı.

Zürich Mikronöroşirurji Araştırma Merkezinde, Instraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro – cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.

1984 Yılı sonunda Yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.

1985 de, Türkiye’de ilk olarak, Üniversitede Mikronöroşirurji Araştırma Laboratuarını, kurdu.

İsviçre’nin yanında, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya, Kanada, A.B.D. ve Japonya’da, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu.

1988 yılında, Beyin – Damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyâda ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi. Beyin Kanamaları ve Anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı Uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, A.B.D. de, Congress of Neurological Surgeons’un International Fellow’u ve F.C.N.S. unvanı ile ödüllendirildi.

Aynı yıl, rektörlük ve dekanlık tarafından da ödüllendirilen Dr. Aydın, 1992 yılında Türk Nöroşirurji Araştırma ödülünü’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyine seçildi. Amerika Strok Konseyince, kendisine “Uluslararası Bilim Adamı” ve F.I.C.A. payesi verildi.

1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında, A.B.D. Nöroşirurjide Sürekli Tıp Eğitimi Kredi ödülleri’ni aldı. Ayrıca, 1993 yılında A.B.D. deki Beyin Tümörleri Konseyi, Cerebrovascular Surgery Section ve diğer bir çok bilimsel ve idari kurul üyelikleri yanında, Congress of Neurological Surgeons’un Uluslararası Yönetim Kuruluna seçilerek, bu Kurula giren ilk Türk ve ilk Müslüman bilim adamı oldu.

Davetli Konferansçı olarak, bir çok uluslararası toplantıya katılan ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Profesör Aydın, New York Bilimler Akademisi’nin Aktif, AANS’un International Üyesi ve 1994 yılı Uluslararası Skull Base Cerrahisi Kongresinin Resmi Lecturer’i olup, ayrıca 1995 yılında de CNS’in Uluslararası Bilim Konseyine seçilmiştir.

  • 1996 yılında A.B.D. çok yüksek kredi ile Nöroşirurjide Sürekli Eğitim Ödülünü aldı.
  • 1997 yılında yaptığı bir araştırması nedeni ile, bir Uluslararası Nöroşirurji Dergisine kapak oldu.
  • 1999 yılında Türk Nöroşirurji Ödülü aldı. Amerika Birleşik Devletleri Beyin Cerrahisi Birliği (CNS) tarafından 2000 yılı Uluslararası Konferansçısı seçildi. Yurt dışında ve Ülkemizde, değişik kurum ve kuruluşlarca bir çok kez takdir edildi, ödüllendirildi.
  • 2001 yılında Hidistan’da, Düya Bilimine katkıları sebebi ile, Kristal Küre ile taltif edildi.
  • 2002 yılında Yemen’e davet edilerek, orada bir çok dersler ve konferanslar verdi, eğitici ameliyatlar yaptı.
  • 2004 yılında Pakistan Beyin Cerrahsi Kongresine Şeref Konuğu olarak katıldı ve çeşitli konferanslar verdi. Burada Annual Awar 2004 ile taltif edildi.

Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, bu güne kadar bir çok Doktor, Beyin Cerrahı, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör yetiştirmiş, dünyânın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde bir çok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahi teknikler klasik kitaplarda yer almıştır. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın; evli, üç çocuk babası, beş torun dedesi olup, dört yabancı dil bilmektedir.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın‘a; 2012 yılında siteme üye olduğu, telefonla arayarak tanıştığı, imzaladığı 4 şiir kitabını hediye ettiği ve sitemle ilgili iltifat ederek, mânevi destek sağladığı için, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Sâlih Bora

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın sayesinde Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ile tanışmam.

Alâeddin Yavaşca kimdir

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; bestekâr, şair, şiir, güfte, sazende ve hânende:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; bestekar, şair, şiir, güfte, sazende ve hanende

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; kâinat, insan, hekimlik, sanat, musiki ve uyum:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; kâinat, insan, hekimlik, sanat, musiki ve uyum.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; 14 Mart tıp bayramı ve musiki – doktor ilişkisi:

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın anlatıyor; 14 Mart tıp bayramı ve musiki - doktor ilişkisi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Sultan 3. Selim’i anlatıyor:

Prof.Dr.İsmail Hakkı Aydın III.Selim i Anlatıyor. (1.Bölüm)

Bir yanıt yazın