Hâkan Tâlu

Tanbur sanatçısı Hâkan Tâlu, konservatuarda; Klasik Türk, Türk Halk, Klasik Batı Müziği eğitimi ve Özdal Orhon, Sâdun Aksüt, NidaTüfekçi ve Demirhan Altuğ gibi hocalardan meşk almıştır.

Hâkan Tâlu, ayrıca T.R.T. İstanbul radyosu ney Sanatçısı Doğan Ergin’den de, tasavvuf müziği meşki almıştır.

Çıkardığı CD ve Özel Çalışmalar

“With love” (CD kitap), “Music of Whirling Dervishes” (CD Kitap), Konya Belediyesi 2007 şarkı yarışması albümünde müzik yönetmeni ve icracı.
Çeşitli albümlerde tanbur icracılığı ve danışmanlık.
2007 yılı Unesco Mevlana yılı dolayısıyla, birçok kitap ve belgesel filmde danışmanlık.
Çeşitli üniversitelerde Türk Müziği, Tanbur ve Tasavvuf Müziği üzerine seminerler.
2005 yılında bir sene boyunca T.R.T. İstanbul Radyosunda “Türk Müziğinde formlar” isimli radyo programı.
1985 – 1996 yılları arası Devlet konservatuarında tanbur hocalığı. Kaynak: trt.net.tr

İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik - Refik Hakan Talu

Bir yanıt yazın