Sadreddin Özçimi

Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın gibi neyde zirve isimler tarafından yetiştirilen ve son dönemin önde gelen neyzenlerinden kabul edilen Sadreddin Özçimi, 1955 yılında Konya’da dünyâya gelmiştir.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın ilk mezunlarından olan Özçimi, 1977 yılında, öğrenciliği sırasında Prof. Dr. Nevzad Atlığ tarafından kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na neyzen olarak katılmıştır.

Konservatuvar’dan mezun olmasından sonra, 1980 yılında Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler’in talebiyle, Konya Belediyesi bünyesinde bir Türk Müziği Korosu kurmuş ve burada gençlere musiki dersleri vermiştir.

Sadreddin Özçimi’nin yetiştirdiği bu gençlerden bazıları, müzik dünyâsında hâlen başarılı görevler yapmaktadırlar.

Özçimi, 1984 yılında Selçuk Üniversitesi’nde müzik okutmanı olmuş ve daha sonra udî Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.

1986 yılında İstanbul’a dönerek, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Musikisi Kürsüsü’nde master programına katılan Sadreddin Özçimi, tezini 15. yüzyıl nazariyatçılarından Hızır bin Abdullah’ın “Kitâbü’l-Edvâr” adlı eseri üzerine yapmış ve tezi 1999 ile 2000 yıllarında Musiki Mecmuası’nda yayınlanmıştır.

Sadreddin Özçimi, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinliklerde görev almıştır. İlk olarak, 1981 yılında UNESCO tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen müzik konferansına, tanburî Necdet Yaşar ile birlikte iştirak etmiş, daha sonra da çeşitli ülkelerde çok sayıda konserler vermiş ve konferanslara katılmıştır.

Solist ve topluluk mensubu olarak yine çok sayıda plak, kaset ve CD’de yeralan Özçimi’nin “Trance – 1” albümü gibi kalıcı nitelikteki bazı çalışmaları da yurt dışında yayımlanmıştır.

M.Sadreddin Özçimi-İkiz Aynası

Konya’da düzenlenen Mevlânâ İhtifalleri’nde 1971 yılından itibaren hemen her yıl neyzen olarak yeralan Sadreddin Özçimi, daha sonra semâ âyinlerindeki mutrıbın, yani müzisyenlerin, özellikle de neyzenlerin gelebileceği ve asırlar boyunca Kutbü’n-nâyî Osman Dede, Rauf Yektâ Bey, Halil Can, Niyazi Sayın, Aka Gündüz Kutbay ve Doğan Ergin gibi neyzenlerin işgal ettiği en yüksek derece olan neyzenbaşılık makâmına getirilmiştir.

Hâlen İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda neyzen olan Sadreddin Özçimi, Konya’da neyzenbaşılık görevine de devam etmektedir. Sadreddin Özçimi, müzisyenliğinin yanısıra, klasik Türk sanatlarının birçok dalı ile de ciddi seviyede ilgilenmiş ve hocası Niyazi Sayın’dan etkilenip onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbihçiliğinin yanısıra, ebru ile de uğraşmıştır. Başta hat ve ebru olmak üzere, birçok sanatta üstâd olan Necmeddin Okyay’ın talebesi ebru sanatkârı Mustafa Düzgünman’ın icazetli öğrencisi Alpaslan Babaoğlu’ndan ebru öğrenmiş ve icazet almıştır.

Son senelerde musikinin yanısıra, ebruya da çok daha ciddi şekilde eğilen Sadreddin Özçimi’nin eserleri, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilerde yer almakta ve Özçimi son dönemin en başarılı ebrucularından biri kabul edilmektedir. Evli olan Sadreddin Özçimi’nin Hakkı, Fatih ve Yâsin adlarında üç oğlu vardır. Kaynak: sadreddinozcimi.com

Sadreddin Özçimi & Özer Özel ( Klasik Saz Eserleri )

Bu yazıda bir yorum var

Bir yanıt yazın