Abdülkâdir-i Merâgî

Eserin künyesi

Bestecisi: Abdülkâdir-i Merâgî
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Amed nesîm-i sûbh-u dem
Tersem ki âzâreş kûned

Tahrîk-i zûlf-û anbereş
Ez hâb’ı bîdâreş kûned (amân)

Terennüm:
Tenna dirna deddere dilli ney
Tenna dirna deddere dilli ney
Âh teneni ta dir ney
Teneni ta dir ney
Dir ney dir ney
Ez hâb’ı bîdâreş kûned (amân)

Âh ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Ye le li ye le lâ
Ye le li ye le lâ dost
Ez hâb’ı bîdâreş kûned (amân)

Sultânıma sultânıma
Râhmet bekûn ber cânıma

Ân dem ki cân ber-leb resîd
Hem-râh’î kûn imânıma (amân)

Türkçe karşılığı

Tatlı tatlı esen sabah rüzgarının sevgiliyi rahatsız etmesinden korkarım
Amber kokan saçlarını kımıldatıp sevgiliyi uykusundan uyandıracak
Ey sultanımız
Canımıza merhamet et
O can, dudağımızın ucuna eriştiğinde de imanımıza yoldaş kıl

Sabah rüzgarı geldi (esti), onu incitmesinden korkarım
Anber kokulu zülfünün tahriki, onu uykudan uyandırmasından korkarım
Ey benim sultanım, ey sultanım bana acı
Can dudağa geldiği zaman imanıma yoldaş ol

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Amed Nesîmi Subhu Dem Tersemki Azâreş Küned (RAST)R.G.

Münip Utandı

Münip UTANDI-Amed Nesîmi Subhu Dem Tersemki Azâreş Küned (RAST)R.G.

Notası

Amed nesîm-i sûbh-u dem notası

Bir yanıt yazın