Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Neyzen Mehmet Rahmi Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bâis figân-ü nâleme aşk iptilâsıdır
Çektiklerim zamânede gönlüm belâsıdır
Bir ben değil cihan ol mehin müptelâsıdır
Çektiklerim zamânede gönlüm belâsıdır

Video yorumları

Münip Utandı

Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır - Münip Utandı

Doç. Dr. Adnan Çoban

BÂİS FİGÂN Ü NÂLEME AŞK İPTİLÂSIDIR

Faruk Salgar

Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır - Faruk Salgar

Notası

Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır notası

Bir yanıt yazın