Bâis figân-ü nâleme aşk iptilâsıdır

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Neyzen Mehmet Rahmi Bey’e ait olan, kürdîli hicazkâr makâmı, yürük semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bâis figân-ü nâleme aşk iptilâsıdır
Çektiklerim zamânede gönlüm belâsıdır
Bir ben değil cihan ol mehin müptelâsıdır
Çektiklerim zamânede gönlüm belâsıdır

Video yorumları

Münip Utandı

Bais figan ü naleme aşk iptilasıdır - Münip Utandı

Doç. Dr. Adnan Çoban

BÂİS FİGÂN Ü NÂLEME AŞK İPTİLÂSIDIR

Faruk Salgar

Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır - Faruk Salgar

Notası

Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır notası

Yorumunuz