Bekâsız hüsnün güvenme ânına

Bestesi Lemî Atlı‘ya, güftesi Mehmet Hafîd Bey‘e ait olan, beyâtî arabân makâmı, düyek usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bekâsız hüsnün güvenme ânına
Benzer bu çağın gül zamânına
Ermeden bahârın dem-i hazânına
Bırakta nâzını bülbüle açıl
Fânî bu dünyâ gel açıl saçıl

Türkçe karşılığı:
Güzellik sonsuz değildir; ona güvenme.
Bu çağın gül zamanına benzer.
Baharın, sonbahara ermeden nazını bırak da seni sevene kollarını aç.
Bu dünyâ ölümlüdür; gel, bu aşka karşılık ver.

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Bekasız hüsnün güvenme anına

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Bekasız Hüsnün Güvenme Anına (BAYATİ ARABAN)R.G.

Notası

Bekâsız hüsnün güvenme ânına notası - 1
Bekâsız hüsnün güvenme ânına notası - 2

Yorumunuz