Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

Bestesi Tanbûrî Ali Efendi‘ye ait olan, eviç makâmı, asak semâî usûlündeki ağır semâî.

Sözleri

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Ketm eylediğim nâlelerim halka duyurdu
Bir nîm nigehi nâz ile gam etti görünce
Âşıklığımı anladı da hande buyurdu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ben Ağlar İdim Her Gece (Kanun Tak.)(EVÇ)R.G.

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz (Tanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç)

Evç Ağır Semai - Ben ağlar idim (Gönül Makamı)

Notası

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu notası - 1
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu notası - 2

2 Yorum

  1. Metin Bilgic

Yorumunuz