Bir katre içen çeşme-i pür hun-i fenadan şarkısı

Sözleri

Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan
Başın alamaz bir dâhi bârân-ı belâdan
Âsûde olam dersen eğer gelme cihâne
Meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazâdan
Bî baht olanın bağına bir katresi düşmez
Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan

Eserin künyesi

Beste: Şevki Bey
Güfte: Ziya Paşa
Makam: Beyâtî makamı
Usûl: Ağır Aksak ve Aksak usûlleri
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Gizem Nur Coğçuoğlu

Bir Katre İçen Çeşme-i Pür-Hûn-ı Fenâdan - Gizem Nur Copçuoğlu

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Bir Katre İçen Çeşme-i Pür-hûn Fenâdan (BAYATİ)R.G.

Selma Sağbaş

Selma SAĞBAŞ-Bir Katre İçen Çeşme-i Pür-Hûn-ı Fenadan (BAYATÎ)R.G.

Notası

Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan notası