Bu yerler ne füsunkârdı

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bu yerler ne füsunkârdı
Bağında gül, sümbül vardı
Sevdâ bülbül, aşk bahardı
Şimdi saray değil serâp
Gönlüm gibi ıssız harâp

Bir zaman dalında şakıyan bendim
Su gibi oynaktım, gül gibi şendim
Nağmeler dinledim, güldüm, eğlendim
Bağrıma gözyaşı doluyor şimdi
Nağmelerim feryâd oluyor şimdi

Bu mâteme eğilse ne
Aşk bir yalan değil de ne
Hazânda gel de gülşene
Solan bahârı an gönül
O hâtırayla yan gönül
Aman, aman, aman gönül

Video yorumları

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı Bu yerler ne füsunkârdı

Zeki Müren

Zeki Müren - Bu yerler ne füsunkârdı

Güzide Kasacı

Bu Yerler Ne Füsunkardi Bağında Gül Sümbül Vardi (Güzide Kasacı)

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Bu Yerler Ne Fisunkardı (HİCAZ)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Bu Yerler Ne Fisunkardı (HİCAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bu yerler ne füsunkârdı

Notası

Bu yerler ne füsunkârdı notası - 1
Bu yerler ne füsunkârdı notası - 2

Bu yerler ne füsunkârdı notası - 3
Bu yerler ne füsunkârdı notası - 4

Yorumunuz