Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu yerler, ne füsunkârdı
Bağında gül, sümbül vardı
Sevdâ bülbül, aşk bahardı
Şimdi, saray değil, serâp
Gönlüm gibi, ıssız harâp

Bir zaman, dalında şakıyan, bendim
Su gibi oynaktım, gül gibi şendim
Nağmeler dinledim, güldüm, eğlendim
Bağrıma, gözyaşı doluyor şimdi
Nağmelerim, feryâd oluyor şimdi

Bu mâteme, eğilse ne?
Aşk bir yalan, değil de ne?
Hazânda gel de, gülşene
Solan bahârı, an gönül
O hâtırayla, yan gönül
Aman, aman, aman gönül

Video yorumları

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı Bu yerler ne füsunkârdı

Zeki Müren

Zeki Müren - Bu yerler ne füsunkârdı

Güzide Kasacı

Bu Yerler Ne Füsunkardi Bağında Gül Sümbül Vardi (Güzide Kasacı)

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Bu Yerler Ne Fisunkardı (HİCAZ)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Bu Yerler Ne Fisunkardı (HİCAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bu yerler ne füsunkârdı

Notası

Bu yerler, ne füsunkârdı notası - 1
Bu yerler, ne füsunkârdı notası - 2

Bu yerler, ne füsunkârdı notası - 3
Bu yerler, ne füsunkârdı notası - 4

Bir yanıt yazın