Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Cânda, hâssiyyet mi var, sevdâ-yı cânân, olmasa?
Dilde, cem’iyyet bulmaz, dil perîşân, olmasa
Aşk lezzetdir, eğer, âteş-zen-i cân, olmasa
Tatlıdır sohbet, sonunda, zehr-i hicrân, olmasa

Video yorumları

Tulûn Korman

TULUN KORMAN CANDA HAYSİYET Mİ VAR

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Cânda Haysiyet Mi Var Sevdây-ı Cânân Olmasa (ISFAHAN)R.G.

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Cânda Haysiyet Mi Var Sevdây-ı Cânân Olmasa (ISFAHAN)R.G.

Notası

Cânda, hâssiyyet mi var, sevdâ-yı cânân, olmasa notası - 1
Cânda, hâssiyyet mi var, sevdâ-yı cânân, olmasa notası - 2

Bir yanıt yazın