Şâhin Uçar

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Prof. Dr. Şâhin Uçar
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çal, söyle, güzel nağmelerin, mest-i müdâm, et
Âvare gönül, şarkını çal, söyle, devâm, et
Çal söyle, gönül, dem, bu demdir, dem, bu dem (bu dem)
Âvare gönül, şarkını çal, söyle, devâm, et

Video yorumları

Doç. Dr. Adnan Çoban

Eviç şarkı: güfte ve beste Şahin Uçar

Notası

Çal, söyle, güzel nağmelerin, mest-i müdâm, et notası

Bir yanıt yazın