Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et

Bestesi ve güftesi Şâhin Uçar‘a ait olan, eviç makâmı, curcuna usûlündeki şarkı.

Sözleri

Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et
Âvare gönül, şarkını çal, söyle, devâm et
Çal söyle gönül, dem bu demdir, dem bu dem (bu dem)
Âvare gönül, şarkını çal, söyle, devâm et

Video yorumları

Doç. Dr. Adnan Çoban

Eviç şarkı: güfte ve beste Şahin Uçar

Notası

Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et notası

Yorumunuz