Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dîl-hûn, olurum, yâd-ı cemâlinle senin, ben
Çıkmaz, gözümün nûru, gözün, dîdelerimden
Yıllarca, senin râhına, göznûru, dökerken
Sildin beni, ey mîhr-i emel, toz gibi, gözden

Türkçe karşılığı

Senin güzelliğini hatırladıkça gönlüm kanar.
Gözümün nuru gözlerin, gözlerimden çıkmaz.
Senin yoluna yıllarca göz nuru dökerken, beni bir toz gibi gözünden sildiğini unutmam.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

Ziya Taşkent

Ziya TAŞKENT-Dilhûn Olurum Yâd-ı Cemâlinle Senin Ben (HÜZZAM)R.G.

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

Notası

Dîl-hûn, olurum, yâd-ı cemâlinle senin, ben notası

Bir yanıt yazın