Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben
Çıkmaz gözümün nûru gözün dîdelerimden
Yıllarca senin râhına göznûru dökerken
Sildin beni ey mîhr-i emel toz gibi gözden

Türkçe karşılığı
Senin güzelliğini hatırladıkça gönlüm kanar.
Gözümün nuru gözlerin, gözlerimden çıkmaz.
Senin yoluna yıllarca göz nuru dökerken, beni bir toz gibi gözünden sildiğini unutmam.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

Ziya Taşkent

Ziya TAŞKENT-Dilhûn Olurum Yâd-ı Cemâlinle Senin Ben (HÜZZAM)R.G.

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben

Notası

Dîl-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben notası

Bir yanıt yazın