Hammâmîzâde İsmail Dede Efend

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey büt-i, nev-edâ
Olmuşum, mübtelâ
Âşıkım, ben sana
İltifat, et bana
Âşıkım, ben sana

Gördüğümden, beri
Olmuşum, serseri
Bendenim, ey perî
İltifat, et bana
Âşıkım, ben sana

Hâsılı, bunca dem
Ben senin, bendenem
Gel gel, ey, gonca-fem
İltifat, et bana
Âşıkım, ben sana

Video yorumları

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - "Ey Büt-i Nev-eda"

Zeki Müren

Zeki Müren - Ey büt-i nev edâ

Tulûn Korman

Tülin Korman - Ey büt-i nev edâ

Notası

Ey büt-i, nev-edâ notası

Bir yanıt yazın